25 jaar bowling in Espel in vogelvlucht (1977-2002)

Op 26 oktober 1977 raakt tijdens een informatieavond over bowlen in “De Ducdalf” een aantal mensen zo enthousiast over de bowlingsport dat ter plekke een bestuur wordt samengesteld voor een op te richten bowlingvereniging te Espel. Het bestuur bestaat uit de heren Hans Meijer, Alphons Meijer, Freek Meijering, H. Mulder, Jan Priet, J. van de Molen en de dames Clazien Hazewinkel, Geertje Hendriks en Rita Meijer. Aan het eind van de informatieavond is er een bestuur, een prachtig bowlinghuis (de voormalige protestants-christelijke basisschool) en een vereniging in oprichting. 

Vervolgens is op 28 november 1977 de Bowlingbond Espel officieel opgericht. Op 28 juli 1978 zijn de statuten, het algemeen en het huishoudelijk reglement in een notariële akte vastgelegd. Op 20 september 1978 keurt de Nederlandse Bowling Federatie (NBF) de Bowlingbond Espel goed en daarmee aangesloten bij de NBF.

 

Gedurende een aantal jaren bestaat Bowlingbond Espel uit twee verenigingen, namelijk Vereniging Espel en Vereniging Emmeloord. Vereniging Emmeloord kan op deze wijze ook gebruik maken van de faciliteiten van de NBF. Het allereerste bowlingblad, waar stukjes in kwamen te staan vanaf de bestuurstafel, kwam uit in januari 1979 en moest 4 maal per jaar verschijnen. In 1980 wordt Henk-Jan de Raat, na een zinderende finale, Nederlands Jeugdkampioen bowlen.

 

Ons oude logo tot 2018

Het 5-jarig jubileum in 1982 valt samen met 40 jaar Noordoostpolder en 25 jaar Oostelijk Flevoland. Er wordt een IJsselmeerpoldertoernooi georganiseerd waarbij de Gemeente Noordoostpolder en de toenmalige sportraad zijn uitgenodigd voor de prijsuitreiking en feestelijkheden. Anja de Raat wordt door de NBF uitverkozen tot Bowlster van het jaar 1982.

In 1983 organiseert Bowlingbond Espel haar eerste “open dag” om de bowlingsport te promoten en te stimuleren onder bijvoorbeeld ouderen, werklozen enz. De Sportraad van de Gemeente Noordoostpolder steunt dit initiatief door middel van een subsidie.

In 1986 is het ledental van de vereniging zo hoog, dat niet iedereen geplaatst kan worden. Het bestuur dient tezamen met de Stichting Bowling Espelo, die het gebouw beheert, een verzoek in bij de Gemeente Noordoostpolder tot uitbreiding van de bowling met twee banen.

Het 10-jarig jubileum in 1987 wordt gevierd samen met de bowlingvereniging uit Ringerike (Noorwegen), vriendschapsgemeente van de Gemeente Noordoostpolder, die voor deze gelegenheid met een aantal leden naar Espel komt. Carla de Raat wordt Nederlands Jeugdkampioen.

Op tweede paasdag 1989 wordt het tiende, tevens laatste WBW-toernooi gespeeld. Gelukkig is een toernooi op deze dag gebleven. Saskia van der Kraan wordt dit jaar Afdelingskampioen bij de jeugd. In oktober gaan we met een groep mensen naar Ringerike voor een succesvol tegenbezoek. Op het feest ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan van Espel is ook onze bond vertegenwoordigd met een praalwagen.

In het voorjaar van 1991 mag Ton Bonte zicht officieel jeugdbegeleider noemen na de opleiding hiervoor succesvol te hebben afgesloten. Met ingang van het nieuwe seizoen wordt de scoreverwerking geautomatiseerd door middel van een eigen bondscomputer met daarbij een programma dat wordt ondersteund door Doris van de Werf.

Sinds het najaar van 1992 worden in Bowling Espelo afdelingsvoorronden gespeeld van o.a. de Jeugdstedenontmoetingen en de Nationale Jeugd Trio League. Ebbe Veendorp sluit met succes de opleiding Bowlingtrainer A af. Het 15-jarig jubileum van de Bowling Bond Espel wordt met een groot besloten feest gevierd, waarbij aan de bond een prijzenkas cadeau wordt gedaan door de leden.

Het jeugdteam van de bond wint in 1993 de voorronden van de Jeugdstedenontmoeting en mag de finale in Den Bosch spelen. Hier eindigen zij als twaalfde. Bowling Bond Espel verandert dit jaar officieel in Bowling Vereniging Espel, nadat dit door de NBF was verplicht. In de Algemene Ledenvergadering van maart 1993 treedt onze voorzitter Jaap Wijnia af, na deze post zoveel jaren vakkundig te hebben vervuld. Op voordracht van het bestuur stemt de vergadering mee in hem tot erelid van onze vereniging te benoemen.   

In 1994 wordt het dorpshuis c.q. de bowling geheel gerenoveerd en worden de bowlingbanen geautomatiseerd door middel van een scorecomputer. De standen zijn nu tijdens het spelen te zien op een scherm boven alle banen. Vanwege het toch wat teruglopen van het aantal leden en de mogelijkheid om binnen een team te rouleren wordt de vijfmans league teruggebracht naar een viermans league , nu huisleague genaamd.

In maart 1995 treedt penningmeester van het eerste uur, Alphons Meijer, af en wordt benoemd tot ons tweede erelid. Het seizoen 1995-1996 begint voor de trioleague met een nieuw scoreverwerkingsprogramma omdat het andere programma niet meer voldeed. Na een proefseizoen bij de trio draaien later ook andere leagues met dit programma. Er wordt dit jaar binnen onze vereniging een enquête gehouden over de NBF. De enquête geeft het bestuur enige achtergrond-informatie, wat overigens niets tot gevolg heeft.

In het seizoen 1996-1997 wordt overgegaan tot het automatisch, per machtiging, innen van de contributie; de reglementen binnen onze vereniging worden geheel opnieuw bezien en waar nodig aangepast en er wordt een feestcommissie opgericht voor het 20-jarig jubileum van Bowling Vereniging Espel. De vereniging heeft sinds 1996 een officiële  wedstrijdleider in de persoon van Simon Klaver. Het ledenaantal staat sinds een aantal jaren rondom de 140 mensen. Er vallen elk jaar mensen af, maar gelukkig kunnen er ook steeds nieuwe mensen worden begroet, zodat de leagues  voluit kunnen blijven draaien.

In 1997 wordt het 20-jarig jubileum gevierd. Naast een feestavond met thema stripfiguren wordt er ’s middags tijdens de receptie een bowlingtoernooi gehouden, waarin vertegenwoordigers van de bowlingverenigingen Espel, Lelystad, Dronten en Emmeloord het opnemen tegen topbowlers uit de nationale selectie. Het toernooi wordt gewonnen door Lelystad.

Ook de jeugd blijft actief. In 1998 wordt het jeugdteam van Espel zowel derde in de Nationale Jeugd Trio League als derde tijdens de Stedenontmoeting van District Noord Nederland. In 1999 doen ze hier nog een schepje bovenop en eindigen ze in beide toernooien als tweede. In de zomer van 1999 worden de houten bowlingbanen voorzien van een kunststoflaag en na een aantal keuringen van de NBF behoudt het bowlinghuis zijn erkenning als officieel bowlingcentrum. Eigendom van het bowlingcentrum gaat in dat jaar over van de Stichting Espelo naar de exploitanten van het eerste uur, de familie De Raat. Inmiddels draait al een aantal jaren met groot succes een zomerleague in de maand juli, voor die mensen die vinden dat de zomerstop te lang duurt. In 2002 komt er naast een zomerleague een voorjaarsleague.

Het Bowlingcentrum Emmeloord gaat ter ziele eind jaren negentig, wat tot gevolg heeft dat Bowling Vereniging Espel er een aantal leagues bij krijgt. Deze vinden allen plaats overdag door de week en verlopen naar tevredenheid. De heer Buitenhuis, al jarenlang trouw en zeer actief lid van BVE verzorgt de coördinatie en communicatie van en naar deze groepen.

Naar aanleiding van de eeuwwisseling en de verandering van ondergrond (van hout naar kunststof) van de banen wordt in 2000-2001 besloten de hoogste score tot dan toe te vereeuwigen in een prachtige lijst. Deze wordt opgehangen bij de banen. Ook komen er bordjes boven de banen te hangen met de baanrecords; de scores op deze borden moeten bijna maandelijks nog aangepast worden. In ditzelfde seizoen gaan een aantal enthousiastelingen meedoen aan de Nationale League en worden in het eerste seizoen derde, was zeker geen slechte prestatie is. In 2000 lukt het de jeugd eerste te worden in de Nationale Jeugd Trio League.

Ook in 2001 zorgt de jeugd van Bowling Espelo ervoor dat Espel op de bowlingkaart van Nederland staat. In dit jaar worden zij eerste bij de voorronden van de Jeugdstedenontmoeting. In de landelijke finale bereiken zij een vijfde plaats. Een goede prestatie, zeker gezien het resultaat in ditzelfde toernooi in 1993. Toen werd de Espelse jeugd twaalfde. Het jaar 2001 levert ook twee districtskampioenen bij de jeugd op. Nancy van Stuivenberg presteert het om districtskampioen bij de aspirant meisjes te worden en ook Christiaan Veendorp wordt districtskampioen, maar dan bij de junioren jongens. Het Nationale League senioren tem verbetert zichzelf ook in het tweede seizoen en eindigt op een tweede plaats.

In 2010 telt Bowling Vereniging Espel 196 leden. Alle leagues draaien naar tevredenheid en er was zelfs een wachtlijst voor nieuwe leden. Plannen voor uitbreiding van het bowlingcentrum naar 6 banen lagen nog steeds op tafel.

Anno seizoen 2022-2023 telt Bowling Vereniging Espel 149 enthousiaste leden en speelt men nog steeds op 4 dagen league. De 4-mans huisleague is vervangen door een trioleague. Dit jaar viert Bowling Vereniging Espel haar 45-jarig bestaan met een jubileumfeest op 6 mei. Intern is er, mede door alle regels tegenwoordig, wel wat verandert om een vereniging te mogen besturen maar het mag de pret niet drukken, er is nog steeds een enthousiast bestuur. In deze week van schrijven zijn de Verenigingskampioenschappen bezig en maken de winnaars en winnaressen zich op voor de dag der Kampioenen, welke nog steeds jaarlijks plaats vindt. Ook zal er over een een aantal weken weer een traditioneel Paastoernooi plaatsvinden, nu al een paar jaar onder de sponsornaam ‘Garage 33’. Het Tulp B.V. Nieuwjaarstoernooi houdt nog steeds stand, evenals het Ducdalf toernooi. Van Dun is nog steeds de sponsor van het Jeugdtoernooi en sinds 2 jaar heeft Autobedrijf Vogel haar naam aan het 50+ toernooi verbonden.  Er gooit nog 1 team landelijk in een poule van de Nationale Trio league. Wij zijn er trots op!

Tegenwoordig zijn wij ook te vinden op diverse social media kanalen, wat ons bereik vergroot heeft en er ook van teams uit diverse andere steden mee doen met onze toernooien en zo is er meer verbinding onder de liefde voor de mooie sport bowlen. 

Scroll naar boven